Error probability computing technique for symbol-by-symbol receiving of discrete messages in the presence of interference

Antennas, SHF-devices and technologies


Аuthors

Zvonarev V. V.*, Popov A. S.**, Khudik M. Y.***

Military spaсe Akademy named after A.F. Mozhaisky, 13, Zdanovskaya str., Saint Petersburg, 197198, Russia

*e-mail: zvonarevvitalii@yandex.ru
**e-mail: arahar@mail.ru
***e-mail: mihail.hudik@yandex.ru

Abstract

The purpose of the article consists in obtaining analytical expression for of error probability computing of symbol-by-symbol receiving of discrete messages in the presence of interference.

The article presents the analysis of optimum symbol-by-symbol coherent correlation reception without noise, the principles of modems' circuit and constructive implementation, methods of achieving high noise immunity by transmission and reception of the phase-shifted keyed signals in satellite radio channels, in the TV transmission channels, computer simulation of the correlation receiver.

Mathematical formalization of the device in the form of equations is the solution of statistical problem of finding addition to the probability determination of the correct exceedance of one Gaussian random variable over another in the presence of negligible algorithm of optimum reception deliberate, harmonious and coherent with signal, noises.

The article presents the technique and results of error probability calculation of the of symbol-by-symbol reception of binary phase-shifted keyed opposite signals in the presence of the harmonious co-phased noise, not considered by the correlator. Optimum symbol-by-symbol reception of discrete messages is performed by the correlation receiver, or the matched filter configured on the signal in the noise absence, in the presence of receiver noises only.

The approach considered in article is necessary for calculation of error probability of character recognition the presence of the additive noises of various structures, which are not considered by the reception algorithm of the manipulated radio signals.

The developed technique application is prospective for potential noise stability calculation of the symbol-by-symbol reception in conditions of presence of the deliberate noises of various structures at a radio channel.

Keywords:

error probability, binary phase-shifted keyed signals (BPSK), correlation receiver, discrete messages, noise, coherent signals reception

References

 1. Palii A.I. Radioelektronnaya bor'ba: Sredstva i sposoby podavleniya i zashchity radioelektronnykh system (Radio-electronic fighting: Means and ways of suppression and protection of radio-electronic systems), Moscow, Voenizdat, 1981, 320 p.

 2. Buga N.N., Kazakov A.A. Statisticheskaya teoriya svyazi (Statistical theory of communication), Leningrad, VIKI imeni A.F. Mozhaiskogo, 1979, 342 p.

 3. Makarenko S.I. Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti, 2016, no. 2, pp. 73 - 132.

 4. Morozov D.V., Chermoshentsev S.F. Trudy MAI, 2018, no. 99, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=91997

 5. Borisov V.I., Zinchuk V.M. Pomekhozashchishchennost' sistem radiosvyazi. Veroyatnostno-vremennoi podkhod (Noise immunity of radio communication systems. Probabilistic and time approach), Moscow, RadioSoft, 2008, 260 p.

 6. Vu T.B. Simultaneous nulling in sum and difference patterns by amplitude control, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1986, vol. 34, no. 2, pp. 214 - 218.

 7. Zvonarev V.V., Popov A.S. Voprosy radioelektroniki. Sistemy otobrazheniya informatsii i upravleniya spetstekhnikoi, 2014, no. 1, pp. 103 - 106.

 8. Ageev F.I., Vorona M.S., Zvonarev V.V., Popov A.S. Radiotekhnika, 2018, no. 5, pp. 92 - 99.

 9. Likhachev V.P., Sidorenko S.V. Trudy MAI, 2018, no. 99, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=90171

 10. Zvonarev V.V., Popov A.S., Pryakhin V.A. Vestnik vozdushno-kosmicheskoi oborony, 2015, no. 4 (8), – pp. 47 - 51.

 11. Zvonarev V.V., Popov A.S. Voprosy radioelektroniki. Sistemy otobrazheniya informatsii i upravleniya spetstekhnikoi, 2014, no. 1, pp. 106 - 111.

 12. Zvonarev V.V., Karabel'nikov I.A., Paramonov I.Yu., Popov A.S. Raketno-kosmicheskoe priborostroenie i informatsionnye sistemy, 2017, vol. 4, no. 2, pp. 38 - 42.

 13. Fink L.M. Teoriya peredachi diskretnykh soobshchenii (Theory of discrete messages transmission), Moscow, Sovetskoe radio, 1970, 728 p.

 14. Applebaum S.P., Chapman D.J. Adaptive arrays with main beam constrains. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1976, vol. 24, no. 5, pp. 650 - 662.

 15. Applebaum S.P. Adaptive arrays, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 24, 1976, no. 5, pp. 585 - 598.

 16. Venttsel' E.S., Ovcharov L.A. Teoriya veroyatnostei i ee inzhenernye prilozheniya (Theory of Probabilities and its Engineering applications), Moscow, Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoi literatury, 1988, 480 p.

 17. Zvonarev V.V., Popov A.S., Pryakhin V.A., Shaimardanov A.M. Trudy Voenno-kosmicheskoi akademii imeni A.F. Mozhaiskogo, 2016, no. 657, pp. 57 - 63.

 18. Tikhonov V.I. Statisticheskaya radiotekhnika (Statistical radio engineering), Moscow, Sovetskoe radio, 1966, 680 p.

 19. Sheludyak T.B. Trudy MAI, 2018, no. 103, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=100816

 20. Surendra P. Linear antenna arrays with broad nulls with applications to adaptive arrays, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1979, vol. AP-27, no. 2, pp. 185 - 190.


Download

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2019 by MAI

Вход