Noise-resistant complexing of multi-and hyperspectral images in optoelectronic information support systems for modern and prospective helicopters


Аuthors

Shipko V. V.

MESC Air Force “Air Force Academy named after professor N.E. Zhukovskii and Yu.A. Gagarin”, 54a, Starykh bol'shevikov, Voronezh, 394064, Russia

e-mail: shipko.v@bk.ru

Abstract

Currently, multi-channel Earth surface monitoring systems both air- and space based are being intensively developed. Helicopter information support systems (pilot survey, search survey, and sighting), which include multispectral and, in the future, hyperspectral optical radiation sensors that will be integrated into a single information system, are of no exception. Application of hyperspectral photography allows increase the detection and recognition efficiency of scene objects. In turn, while hyperspectral photography, the detected radiation is being split into hundreds of components of the generated hyperspectral image, which leads to a significant decrease in the level of the useful signal in relation to noise. Hyperspectral images are subjected to additive uncorrelated noise, which can reach high levels. At the same time, there are quite strict requirements for high spatial resolution of such complexes.

There are many image processing techniques and technologies, and one of the most important areas of processing multi- and hyperspectral images is their complexing.

The article considers an algorithm for multispectral images complexing in conditions of additive Gaussian noise, based on the interchannel gradient reconstruction technique. The proposed algorithm allows eliminate highly dispersed values of noise amplitudes in the multispectral image spectral components while their complexing. It also allows increasing the local contrast of the resulting image, containing elements of the original images of the same scene, obtained in different spectral ranges, while preserving the contour features of objects from all the spectral components of the multispectral image and the brightness portrait of the priority spectral component. The article presents examples of complex images and results of numerical studies, confirming the effectiveness of the proposed method are presented.

Keywords:

multispectral images, hyperspectral images, complexing, additive noise, optoelectronic systems

References

 1. Tarasov V.V., Yakushenkov Yu.G. Dvukh- i mnogodiapazonnye optiko-elektronnye sistemy s matrichnymi priemnikami izlucheniya (Two- and multi-band optical-electronic systems with matrix detectors), Moscow, Universitetskaya kniga, Logos, 2007, 192 p.

 2. Beloglazov I.N. Avtomatizirovannye sistemy nazemnykh kompleksov sbora i obrabotki dannykh vozdushnoi razvedki (Automated systems for ground-based systems for aerial reconnaissance data collecting and processing), Moscow, VVIA im. prof. N.E. Zhukovskogo, 2003, 296 p.

 3. Eremeev V.V. Sovremennye tekhnologii obrabotki dannykh distantsionnogo zondirovaniya Zemli (Modern technologies for remote sensing Data processing), Moscow, Fizmatlit, 2015, 460 p.

 4. Bel’skii A.B. III Vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Problemy ekspluatatsii aviatsionnoi tekhniki v sovremennykh usloviyakh”, Lyubertsy, November 2017, pp. 101 – 106.

 5. Bel’skii A.B., Choban V.M. Trudy MAI, 2013, no. 66, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=40856

 6. Bel’skii A.B. VI Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Aktual’nye voprosy issledovanii v avionike: teoriya, obsluzhivanie, razrabotki”, Voronezh, Vebruar 2019, pp. 91 – 97.

 7. Gonsales R., Vuds R. Tsifrovaya obrabotka izobrazhenii (Digital image processing), Moscow, Tekhnosfera, 2005, 1072 p.

 8. Barabin G.V., Gusev V.Yu. Trudy MAI, 2013, no. 71, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=46740

 9. Kazbekov B.V. Trudy MAI, 2013, no. 65, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=35912

 10. Gusev V.Yu., Krapivenko A.V. Trudy MAI, 2012, no. 50, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=28805

 11. Shipko V.V. Trudy MAI, 2019, no. 104, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=102211

 12. Kudinov I.A., Kholopov I.S., Khramov M.Yu. Trudy MAI, 2019, no. 104, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=102241

 13. Sagdullaev Yu.S., Kovin S.D. Vospriyatie i analiz raznospektral’nykh izobrazhenii (Perception and analysis of multispectral images), Moscow, Izdatel’stvo “Sputnik+”, 2016, 251 p.

 14. Vasil’ev A.S. Mezhdunarodnaya konferentsiya “Prikladnaya optika – 2014”, Sankt-Peterburg, Oktober 2014, vol. 2, pp. 191 – 194.

 15. Shipko V.V. Tsifrovaya obrabotka signalov, 2017, no. 3, pp. 32 – 38.

 16. Bogdanov A.P., Kostyashkin L.N., Morozov A.V., Pavlov O.V., Romanov Yu.N., Ryazanov A.V. Patent RU 2451338 S1, MPK G06T 5/00, 20.05.2012.

 17. Bogdanov A.P., Kostyashkin L.N., Morozov A.V., Pavlov O.V., Romanov Yu.N., Ryazanov A.V. Patent RU 2451338 S1, MPK G06T 5/00, 20.05.2012.

 18. Shipko V.V. Tsifrovaya obrabotka signalov, 2019, no. 3, pp. 3 – 9.

 19. Samoilin E.A., Shipko V.V. Avtometriya, 2014, vol. 50, no. 2, pp. 22 – 30.

 20. Shipko V.V., Khanov A.S., Sharonov I.E., Konov V.S. Svidetel’stvo o gosudarstvennoi registratsii programmy dlya EVM № 2019618914, 08.07.2019.

 21. Shipko V.V., Khanov A.S., Sharonov I.E., Konov V.S. Svidetel’stvo o osudarstvennoi registratsii programmy dlya EVM № 2019662064, 16.09.2019.


Download

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2020 by MAI

Вход