2011, no. 42

Space technics and technology

Matveev Y. A., Lamzin V. V.
Lamzin V. V., Matveev Y. A.
Nikitin P. V., Sotnik E. V.
Loeb H. W., Petukhov V. G., Popov G. A.
Konstantinov M. S., Loeb H. W., Petukhov V. G., Popov G. A.

Control systems

Yudin A. V.

Methods and tutorials

Material authority

Soliaev J. O.
Zhundrikov A. V., Kichigin V. I., Petukhov I. V., Shevtsov D. I.

Economics and management

Opryshko N. V., Ruban N. V.
Ruzakov M. A., Kachenovskaya S. G., Gorshkova E. N.
Badalova A. G., Panteleev P. A.
Badalova A. G., Panteleev P. A.

Mathematics. Physics. Mechanics

Kwak J., Yun H. S.
Zay Y., Khlopkov A. Y., Kyaw Z.
Zakalyukin I. V.
Dudchenko A. A., Basharov E. A.
Dudchenko A. A., Basharov E. A.

Aviation technics and technology

Dolgov O. S., Kuprikov N. M., Lyakishev M. A.
Dolgov O. S., Kuprikov N. M., Lyakishev M. A.
Mishchenko V. Y.
Komarov A. A.
Demkin V. V.

Aerospace propulsion engineering

Gopanchuk V. V., Potapenko M. Y.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Annenkova I. U., Gribanov A. S.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Anickin N. А.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход