Developing Miniature Antenna System for Small and Microsatellites

Antennas, SHF-devices and technologies


Аuthors

Generalov A. G.*, Gadzhiev E. V.**

Research Institute for Electromechanics, 11, Panfilov str., Istra, Moscow Region, 143502, Russia

*e-mail: otd24@niiem.ru
**e-mail: gadzhiev_elchin@mail.ru

Abstract

Nowadays, active process of entire space hardware including the onboard hardware miniaturization is gaining momentum. The onboard antenna-feeder devices are also affected by this process of miniaturization. With account for a number of specifics of the onboard antennae , a relevant up-to-date problem on developing small-sized, flush-mounted, reliable, simple and high-tech antennae system for small spacecraft arises. A particularly urgent need for the onboard compact VHF antennae is felt. The article reveals the advantages of microstrip antennas application, developed on printed technology, to solve the problem of developing small-sized flush-mounted onboard antennae systems for small spacecraft.

antennae design and the material applied as a dielectric substrate are proposed and presented. Such an approach allowed reducing the onboard antenna size by 2-2.5 times compared to the existing analogs.

The article presents the design of onboard antennas for two types of small spacecraft CubeSat and “Ionospere”.

The electrodynamic modeling was performed employing CAD means. The results of developing the onboard UHF-band microstrip antenna model by finite elements method are presented. Basic model parameters such as voltage standing-wave ratio, radiation pattern, and gain were obtained and evaluated.

Further, the designed antenna layout is presented. Measurements performed employing the method of the reference antenna in the JSC “NIIEM”. The article presents the results of measuring tanding-wave ratio, radiation pattern and gain. The good agreement of the results obtained while simulation and prototyping was obtained.

Thus, a small-sized, low-profile on-board microstrip antennas for small spacecrafts were proposed and developed in this article.

Keywords:

spacecraft, antenna system, microstrip antenna, standing wave ratio, radiation pattern, gain value

References

 1. Makridenko L.A., Boyarchuk K.A. Mikrosputniki. Voprosy elektromekhaniki, Trudy VNIIEM, 2005, vol. 102, pp. 12 – 27.

 2. Sevast’yanov N.N., Branets V.N., Panchenko V.A., Kazinskii N.V., Kondranin T.V., Negodyaev S.S. Trudy Moskovskogo fiziko-tekhnicheskogo instituta, 2009, vol. 1, no. 3, pp. 14 – 22.

 3. Gershenzon V., Karpenko S. Ekologiya i zhizn’, 2011, no. 12 (121), pp. 51 – 57.

 4. Ovchinnikov M.Yu. Komp’yuterra, 2007, no. 15, pp. 37 – 43.

 5. Volkov S.N., Makridenko L.A., Khodnenko V.P. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2011, vol. 121, no. 2, pp. 3 – 8.

 6. Makridenko L.A., Shustov B.M. Rossiiskii kosmos, 2011, no. 2 (62), pp. 20 – 25.

 7. Makridenko L.A., Volkov S.N., Khodnenko V.P., Zolotoi S.A. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2010, vol. 114, no. 1, pp. 15 – 26.

 8. Zinchenko O.N. Rakurs, 2011, available at: http://www.racurs.ru/www_download/ articles/Micro_Satellites.pdf

 9. Luk’yashchenko V.I., Saul’skii V.K., Shuchev V.A. et al. III Mezhdunarodnaya konferentsiya – vystavka §Malye sputniki, novye tekhnologii, miniatyurizatsiya. Oblasti effektivnogo primeneniya v XXI veke”, Korolev, 27–31 May, 2002, book 1, pp. 332 – 348.

 10. Pichurin Yu.G. Trudy NII kosmicheskikh system, 2000, available at: http://www.edurus.ru/edunauka/politika/255113.htm#.WvSTT_mFPIU

 11. Minaev I.V. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2010, vol. 118, no. 5, pp. 29 – 22.

 12. Minaev I.V. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2012, vol. 127, no. 2, pp. 15 – 20.

 13. Kirichenko D.V., Polovnikov V.I. Uspekhi sovremennoi radioelektroniki, 2010, no. 3, pp. 19 – 22.

 14. Makridenko L.A Kosmicheskii kompleks operativnogo monitoringa tekhnogennykh i prirodnykh chrezvychainykh situatsii “Kanopus-V” s kosmicheskim apparatom “Kanopus-V” No 1 (Space complex of operational monitoring of technogenic and natural emergencies “Kanopus-V” with spacecraft “kanopus-V” No. 1), Moscow, VNIIEM, 2011, 110 p.

 15. Kondrat’eva S.G. Trudy MAI, 2012, no. 52, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=29560

 16. Ponomarev L.I., Vechtomov V.A., Miloserdov A.S. Trudy MAI, 2012, no. 52, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=29552

 17. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Radiotekhnicheskie i telekommunikatsionnye sistemy, 2014, no. 4 (16), pp. 5 – 12.

 18. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. 23rd International Crimean Conference Microwave and Telecommunication Technology, Conference Proceedings, Istra, Moscow Region, 2013, pp. 46 – 47.

 19. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Antenny, 2015, no. 4 (215), pp. 3 – 8.

 20. Gadzhiev E.V. Trudy MAI, 2014, no. 76, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=50113

 21. Ovchinnikova E.V., Sokolov A.A. Antenny, 2011, no. 4, pp. 14 — 20.

 22. Knyazev N.G., Ushko I.V., Sagach V.E., Kurdyumov O.A., Lopatko O.E., Yaskin Yu.S. Patent na izobretenie SU № 2620195, 19.02.2016.

 23. Avdonin V.Yu., Boiko S.N., Isaev A.V., Korolev Yu.N. Patent na poleznuyu model’ SU № 116698, 06.12.2011.

 24. Zheksenov M.A., Pechurin V.A., Volchenkov A.S. Trudy MAI, 2011, no. 45, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=25385&PAGEN_2=2

 25. Voskresenskii D.I., Ovchinnikova E.V., Kondrat’eva S.G., Shmachilin P.A. Trudy 21-i Mezhdunarodnoi konferentsii “SVCh-tekhnika i telekommunikatsionnye tekhnologii”, Sevastopol’, 12-16 September, 2011, pp. 17 – 18.

 26. Ovchinnikova E.V., Rybakov A.M. Trudy MAI, 2012, no. 52, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=29558

 27. Petrov A.S. Antenny, 2013, no. 3 (190), pp. 22 – 29.

 28. Chebyshev V.V. Mikropoloskovye antenny v mnogosloinykh sredakh (Microstrip antennas in multilayered media), Moscow, Radiotekhnika, 2007, 160 p.

 29. Boiko S.N., Kosyakin S.V., Kukharenko A.S., Yaskin Yu.S. Antenny, 2013, no. 12 (199), pp. 38 – 43.

 30. Bankov S.E., Davydov A.G., Papilov K.B. Zhurnal radioelektroniki, 2010, no. 8, pp. 1 – 27.

 31. Elizarov A.A., Zakirova E.A. Patent na poleznuyu model’ SU № 133655, 28.02.2013.

 32. Nefedov E.I. Rasprostranenie radiovoln i antenno-fidernye ustroistva (Radio wave propagation and antenna-feeder devices), Moscow, Akademiya, 2010, 320 p.

 33. Bocharov V. S., Generalov A. G., Gadzhiev E. V. Patent na izobretenie SU № 2583334, 16.09.2014.

 34. Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2017, vol. 159, no. 4, pp. 31 – 41.

 35. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Antenny, 2014, no. 12 (211), pp. 38 – 44.

 36. Gadzhiev E.V. IV nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya “Razrabotka, proizvodstvo, ispytaniya i ekspluatatsiya kosmicheskikh apparatov i system” ISS im Reshetneva. Tezisy dokladov. (Krasnoyarsk, 23-25 avgusta 2017), Krasnoyarsk, Izd-vo “Sitall”, 2017, pp. 27 – 29.

 37. Zakharenko A.B., Fedotov A.Yu., Telepnev P.P. Voprosy elektromekhaniki. Trudy VNIIEM, 2016, vol. 155, no. 6, pp. 28 – 33.

 38. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Antenny, 2015, no. 3 (214), pp. 32 – 38.

 39. Voskresenskii D.I., Gostyukhin V.L., Maksimov V.M., Ponomarev L.I. Ustroistva SVCh i antenny (Antenna and microwave devices), Moscow, Radiotekhnika, 2008, 384 p.

 40. Bocharov V.S., Generalov A.G., Gadzhiev E.V. Radiotekhnicheskie i telekommunikatsionnye sistemy, 2014, no. 4 (16), pp. 20 – 27.

 41. Prigoda B.A., Kokun’ko V.S. Antenny letatel’nykh apparatov (Antennas of aircraft), Moscow, Voenizdat, 1964, 120 p.


Download

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход