2010, no. 37

Aviation technics and technology

Kraev V. M., Yanyshev D. S.
Bashilov S. A., Nikitin P. V.
Pravidlo M. N.

Aerospace propulsion engineering

Lukovnikov A. V., Raznoschikov V. V., Yanovskaya M. L.

Space technics and technology

Sologub G. В.
Panteleyev A. V., Aleshina E. A.
Panteleyev A. V., Dmitrakov I. F.
Kolesnikov A. V., Paleshkin A. V.

Mathematics. Physics. Mechanics

Lobanov I. E., Dedov A. V.
Dudchenko A. A., Basharov E. A.
Panteleyev A. V., Metlitskaya D. V.
Formalev V. F., Selin I. A.
Afanas'ev A. V., Dudchenko A. A., Rabinsky L. N.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Smirnov O.
Bityukov Y. I., Deniskin Y. I.
Bityukov Y. I., Deniskin Y. I.

Methods and tutorials

Kosarukin V. А.
Monakhova V. P., Myshelov E. P., Prokhorova I. V.
Shumilina A. G.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Rybin V. V.
Arzhenenko A. Y., Volkov P. A., Vestyak V. A.
Arzhenenko A. Y., Bayrakovsky S. A., Vestyak V. A.
Malinina N. L.

Economics and management

Petrova V. A.
Shulzhenko A. D.
Novikov A. N., Pronkin N. N.
Fursova M.
Panagushin V. P., Gusarova Y. V., Klonitskaya A. Y.
Piyavsky B. S., Abdykerov S.

Electrotechnology. Electromechanics

Manbekov D. R., Shevtsov D. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход