2013, no. 66

Mathematics. Physics. Mechanics

Gidaspov V. Y.
Bezglasnyi S. P., Khudyakova M. A.
Kurennov S. S.
Kasumov E. V.
Myint Z. M., Khlopkov A. Y.
Myint Z. M., Khlopkov A. Y.

Aviation technologies

Nikolsky A. A.
Nedelin V. G., Parafes S. G.
Yaremenko A. V., Nikitchenko Y. A., Popov S. A.

Space technologies

Letova T. А., Yakovishina D. D.
Karagodin V. V.
Nogov O. A.

Aerospace propulsion engineering

Vazhenin N. A.
Bogomolova T. V., Melnikov O. V.

Material authority

Odnokurtsev K. A., Vlasevsky A. A., Lukin P. A.

Control and navigation systems

Afonin A. A., Kurmakov D. V., Yamashev G. G., Sulakov A. S.
Kurshin A. V.
Afonin A. A., Sulakov A. S., Yamashev G. G., Mikhailin D. A., Mirzoyan L. A., Kurmakov D. V.
Ivanchenko A. J.
Khrustaliov M. M., Rumyantsev D. S., Tsarkov K. A.

Electrotechnology. Electromechanics

Kirillov V. Y., Tomilin M. M.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Zvonareva G. A., Ibragimov F. R.
Belskiy A. B., Choban V. M.
Shatovkin R. R., Likhachev V. P., Ryazantsev L. B.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Anamova R. R.

Economics and management

Ershov D. M.
Kulikova A. N., Golovanov P. V.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход