2013, no. 67

Methods and tutorials

Luk'yanova A. A., Voeykova O. B.

Mathematics. Physics. Mechanics

Verbickij A. B., Sidorenko A. S.
Nerubailo B. V., Vu B. Z., Zaytsev V. M.
Grudnitsky V. G., Mendel M. A.
Vovasov V. E.

Aviation technologies

Erokhin A. P., Deniskin Y. I.
Starostin K. I.
Belskiy A. B., Sakharov N. A.

Space technologies

Matveev Y. A., Kovalevskaya O. V.
Konstantinov M. S., Min T.
Strogonova L. В., Stolyarchuk V. A., Makarova S. M., Vasin J. A.

Aerospace propulsion engineering

Shchipakov V. A.
Kuz'michev V. S., Kulagin V. V., Krupenich I. N., Tkachenko A. Y., Rybakov V. N.
Korolev V. V.

Control and navigation systems

Eliseev V. D., Belova E. S., Kotel'nikova A. V., Chemodanov V. B.
Belskiy A. B., Choban V. M.
Nikitin D. P.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Manokhin A. E.

Material authority

Pukhir G. A., Nasonova N. V., Lynkov L. M.
Bojprav O. V., Borbotko T. V., Lynkov L. M., Sokolov V. B.
Klimov A. K., Klimov D. A., Nizovtsev V. E., Ukhov P. A.

Economics and management

Shatlovskaya K. V.
Mikhailova E. A., Sbitnev S. N.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход