2013, no. 69

Mathematics. Physics. Mechanics

Krupenin A. M., Martirosov M. I.
Kudimov N. F., Safronov A. V., Tretiyakova O. N.
Kotel'nikov V. A., Kotelnikov M. V.
Blinkov Y. A., Ivanov S. V., Mogilevich L. I.

Aviation technologies

Zherebin A. M., Toporov B. P., Gorlov V. M.
Nyi N. H., Kyaw H. -., Markin L. V.
Ignatkin Y. M., Makeev P. V., Shomov A. I.
Ignatkin Y. M., Makeev P. V., Shomov A. I.
Kuporosova E. S., Milehin L. N., Maksimov E. Y.

Space technologies

Aerospace propulsion engineering

Rebrov S. G., Golikov A. N., Golubev V. A., Molchanov A. M., Yakhina G. R.
Vazhenin N. A.
Davydov A. V., Degtiarev S. A., Ivanov A. V., Leontiev M. K.
Volkov A. A., Mishchenko V. Y.

Control and navigation systems

Savchenko D. I.
Savchenko D. I.

Electrotechnology. Electromechanics

Zhuk A. Z., Ilyukhina A. V., Pushkin K. V., Sevruk S. D., Farmakovskaya A. A.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Vovasov V. E.
Vazhenin N. A.
Grubrin I. V., Ligina I. U.

Economics and management

Borisov Y. A.
Mikhailova E. A., Remizova N. A.
Yampol'skii S. M., Golovin V. Y.
Opryshko N. V., Opryshko Y. V., Ruban N. V.
Кalugina G. A.
Ageyeva N. G.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход