2018, no. 101

Mechanics

Theoretical mechanics

Gerasimov K. V., Zobova A. A.

Deformable body mechanics

Korovaytseva E. A.
Egorov A. V.

Fluid, gas and plasma mechanics

Golubev E. S., Mugla D. R., Barzov A. A., Sysoev N. N.
Savitskiy D. V., Aksenov A. A., Zhluktov S. V.
Konstantinov S. G.
Khatuntseva O. N.

Dynamics, strength of machines, instruments and equipment

Dobryansky V. N., Rabinsky L. N., Radchenko V. P., Solyaev Y. O.

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Glushkov T. D., Mitrofovich V. V.
Bolsunovskii A. L., Buzoverya N. P., Skomorokhov S. I., Chernyshev I. L.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Trofimchuk M. V., Krovjakov V. B., Berezovsky D. V., Andreev M. V.
Zharenov I. A., Kulesh V. P., Kuruliuk K. A.
Andreev D. V.
Astapov V. Y., Khoroshko L. L., Dudkov K. V.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Baturin O. V., Kolmakova D. A., Popov G. M., Matveev V. N.
Nesterenko V. G., Revanth R. A.
Abashev V. M., Kiktev S. I.
Khomovskii Y. N.
Vovk M. Y., Kulalaev V. V.
Rebrov S. G., Golubev V. A., Lozino-Lozinskaya I. G., Pozvonkov D. M.
Legkonogikh D. S., Golev I. M., Preobrazhensky A. P., Zelenin A. N.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Glushkov A. V., Ulybyshev S. Y.

Instrument making, metrology, information and measuring equipment and systems

Optical and optical-electronic devices and complexes

Giliazov M. R., Nagulin K. Y., Gilmutdinov A. H.
Zinoviev Y. S., Mishina O. A., Glushchenko A. A.

Radio engineering and communication

Radio engineering, including TV systems and devices

Vasil'eva A. V., Sedov D. P.
Burenko E. A., Nesterov S. V.

Systems, networks and telecommunication devices

Kuznetsov V. S., Volkov A. S., Sokovikov S. A.

Informatics, computation engineering and management

System analysis, control and data processing

Gogolev A. A., Gorobinskiy M. A.
Torres Sanchez C. G., Vorontsov V. A.

Mathematica modeling, numerical technique and program complexes

Eliseev E. O., Krukov D. A.
Lebedkin I. F., Molotkov A. A., Tretiyakova O. N.
Kurianskii M. K., Lolaev S. G., Paschenko O. B., Romanova T. N.

Methods and systems of information protection, information security

Beltyukov S. V., Philatov V. I., Borukaeva A. O., Berdikov P. G.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход