Detecting technique for aerodynamic target moving along rectilinear trajectory in space


DOI: 10.34759/trd-2019-109-14

Аuthors

Zhitkov S. A.*, Ashurkov I. S.**, Zakharov I. N.***, Leshko N. A.****, Tsybulnik A. N.*****

Higher Military School of Air Defense, 28, Moskovsky avenue, Yaroslavl, 150001, Russia

*e-mail: Gitkov.s@mail.ru
**e-mail: ivan_ashurkov@mail.ru
***e-mail: Zaharov1985@mail.ru
****e-mail: nikolai_zru@mail.ru
*****e-mail: tsan1956@mail.ru

Abstract

The article presents a technique for rectilinear trajectory detecting of an aerodynamic target in space based on the Hough transform, which can be used in modern radar systems. This technique allows solving the problem of trajectories detection of aerial objects in conditions of low energy availability of radar signals.

A technique for the rectilinear trajectory detecting of an aerial object in space is based on the tracking-before-detecting technology employing the Hough parametric transform. The article suggests an option of this technique realization for ground-space multi-position radar system for aerodynamic targets detection. A technique for Hough transform application for straight lines selection in space consisting in 3D image projection onto orthogonal planes, rectilinear areas extraction on these planes and backward merge of the selected fragments into a straight line in space was developed. Both algorithm of space-time marks selection, belonged to the selected straight line, and algorithm for identifying segments on a plane into segments into space were applied. Detection quality indicators computing was performed, and an optimal threshold for decision-making on the trajectory detection was selected on their basis. The article presents the results of the suggested technique operation obtained by modelling in Matlab.

The suggested technique for detecting a rectilinear trajectory of an aerodynamic target in a ground-based-space multi-position radar system allows detecting rectilinear trajectories of aerial objects in space at low values of the signal-to-noise ratio.

Keywords:

ground-space multi-position radar system for aerodynamic targets detecting, trajectory, Hough transform

References

 1. Leshko N.A., Sakhno V.I., Sakhno D.I., Sakhno I.V., Teremov M.P., Shaldaev S.E. III vserossiiskaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya “Sovremennye problemy sozdaniya i ekspluatatsii vooruzheniya, voennoi i spetsial’noi tekhniki”, Saint-Petersburg, 2016, pp. 396 – 401.

 2. Petrochenkov D.M., Fedotov A.V. Vestnik Yaroslavskogo vysshego voennogo uchilishcha protivovozdushnoi oborony, 2018, no. 2 (3), pp. 78 – 84.

 3. Petrochenkov D.M., Fedotov A.V. Zhurnal Sibirskogo federal’nogo universiteta. Seriya: tekhnika i tekhnologii, 2018, vol. 11, no. 7, pp. 831 – 841.

 4. Il’in E.M., Klimov A.E., Pashchin N.S., Polubekhin A.I., Cherevko A.G., Shumskii V.N. Vestnik SibGUTI, 2015, no. 2, available at: http://doc.knigi-x.ru/22raznoe/5050-1-udk-62139696-passivnie-lokacionnie-sistemi-perspektivi-resheniya-ilin-klimov-paschin-polubehin-cherevko-shumsk.php

 5. Kanashchenkov A.I., Merkulov V.I., Samarin O.F. Radiotekhnika, 2006, no. 11, pp. 5 – 10.

 6. Kiryushkin V.V., Volkov N.S. Teoriya i tekhnika radiosvyazi, 2019, no.1, pp. 107 – 116.

 7. Gorbunova A.A. Trudy MAI, 2011, no. 45, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=25366&PAGEN_2=2

 8. Bulygin M.L., Mullov K.D. Trudy MAI, 2015, no. 80, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=57040

 9. Boers Y., Ehlers F., Koch W., Luginbuhl T., Stone L.D., Streit R.L. Track before Detect Algorithms, Journal on Advances in Signal Processing, vol. 2008, Article ID 413932, 2 pages, doi:10.1155/2008/413932.

 10. Konovalov A.A. Osnovy traektornoi obrabotki radiolokatsionnoi informatsii (Fundamentals of trajectory processing of radar information), Saint Petersburg, Izd-vo LETI, 2013, 164 p.

 11. Monakov A.A. XX mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya “Radiolokatsiya, navigatsiya, svyaz’”: sbornik dokladov, Voronezh, 2014, pp. 1584 – 1594.

 12. Semenov A.N. Nauka i Obrazovanie, 2014, no. 12, pp. 619 – 632.

 13. Hough P.V.C. Methods and means for recognizing complex patterns. Patent 3.069.654 US. 1962.

 14. Chernyak V.S. Mnogopozitsionnaya radiolokatsiya (Multi-position radar-location), Moscow, Radio i svyaz’, 1993, 416 p.

 15. Aver’yanov V.Ya. Raznesennye radiolokatsionnye stantsii i sistemy (Spaced radar stations and systems), Minsk, Nauka i tekhnika, 1978, 184 p.

 16. N.J. Willis. Bistatic Radar, 2nd Ed., Silver Spring, MD: Technology Service Corp., 1995. Corrected and republished by Raleigh, NC: SciTech Publishing, Inc., 2005, 337 p.

 17. Griffiths H.D., Baker C.J. An Introduction to Passive Radar, New York, Artech House, 2017, 110 p.

 18. Mel’nikov Yu.P., Popov S.V. Radiotekhnicheskaya razvedka. Metody otsenki mestoopredeleniya istochnikov izlucheniya (Electronic reconnaissance. Methods for radiation sources location estimating), Moscow, Radiotekhnika, 2008, 432 p.

 19. Bergin J., Guerci J.R. MIMO Radar: Theory and Application. Boston, London, Artech House, 2018, 280 p.

 20. Wang R., Deng Y. Bistatic SAR System and Signal Processing Technology, Springer, 2018, 286 p.

 21. Leshko N.A., Ashurkov I.S. Trudy MAI, 2015, no. 83, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=62297

 22. Skolnik M.I. Spravochnik po radiolokatsii (Radar Handbook), Moscow, Tekhnosfera, 2014, 680 p.

 23. Leshko N.A., Tsybul’nik A.N. Radiotekhnicheskaya razvedka i skrytnaya radiolokatsiya (Electronic reconnaissance and covert radar-location), Yaroslavl’, Izd-vo Yaroslavskogo gos. ped. universiteta, 2006, 152 p.

 24. Ashurkov I.S., Leshko N.A., Kakaev V.V. Informatsionno- upravlyayushchie sistemy, 2015, no. 6 (79), pp. 81 – 85.

 25. Annenkova I.Yu., Gribanov A.S. Trudy MAI, 2011, no. 42, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=24260

 26. Sovetov B.Ya., Yakovlev S.A. Modelirovanie system (Systems modeling: textbook for academic undergraduate), Moscow, Yurait, 2015, 343 p.

 27. Kontorov D.S., Golubev-Novozhilov Yu.S. Vvedenie v radiolokatsionnuyu sistemotekhniku (Introduction to radar system engineering), Moscow, Sovetskoe radio, 1971, 368 p.


Download

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход