2011, no. 43

Aerospace propulsion engineering

Melnik I. I., Favstova L. A.
Kalashnikov V. V., Dudnik V. V.
Evdokimov I. E.
Brykin B. V., Leontiev M. K.
Arbekov A. N., Leontiev A. I.

Aviation technics and technology

Bissenov O. V., Tsarev E. K., Obolensky Y. G.
Yarygina M. V., Popov Y. I.
Stoljarov D. V., Popov Y. I.
Kopkin A. S., Dudnik V. V.
Mamayev A. A., Semenikhin K. V.
Podlipyan P. E., Maximov N. А.
Lebedev I. I.
Komarov V. A., Kuznetsov A. S., Lapteva M. Y.

Economics and management

Opryshko N. V., Ruban N. V.
Korunov S. М., Belova G. N., Gudkova T. I.

Space technics and technology

Ashurbeili I. R., Lagovier A. I., Ignatiev A. B., Nazarenko A. V.
Yurchenko I. I., Karakotin I. N., Kudinov A. S.
Kurenkov, V. I., Stratilatov, N. R., Fedorenko, O. G., Shilov L. B.
Nadiradze A. B., Shaposhnikov V. V., Korsun A. G., Kurshakov M. Y., Gabdullin F. F., Tverdokhlebova E. M.
Naumov, O. N.
Kochetkov A. A., Kurmazenko E. A., Khabarovsky N. N., Kamaletdinova G. R.
Bobe L. S., Solyankina A. A., Astafiev V. B., Sterin V. F., Andreychuk P. O., Zapryagaylo E. D.
Alifanov O. M., Matveev Y. A., Lamzin V. V., Lamzin V. A.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Okhotnikov D. A., Kornev Y. I., Immoreev I. Y., Stepanov R. J.
Bryzgalov A. P., Kovalchuk I. V., Hnykin A. V., Shevela I. A., Yusupov R. G.
Dishel V. D.

Methods and tutorials

Malyshev V. V., Pijavsky S. A.

Material authority

Lyakhovetsky M. A., Tyurin V. N.
Shtrikman M. M., Kashchuk N. M.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход