2011, no. 44

Methods and tutorials

Panarin S. I.

Mathematics. Physics. Mechanics

Markina N. L.
Lebedev R. V., Livshic S. A.
Kotel'nikov V. A., Kotelnikov M. V., Maltsev-Gorsky D. A.

Aviation technics and technology

Smagin D. I., Pugacev G. N., Dolgov O. S.
Chubarev I. V., Leonov V. A.
Egorova E. U., Levitin I. M., Ovcharenko V. N.
Ponomarev P. A.
Dudchenko A. A., Canchaya Rojas R. A.
Dolgov O. S.
Dolgov O. S., Kuprikov N. M., Lyakishev M. A.
Gusev D. I.

Space technics and technology

Kotel'nikov V. A., Kotelnikov M. V., Morozov A. V.

Aerospace propulsion engineering

Bykov L. V.
Yakhnenko M. S.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Generalov L. K.
Legaev V. P., Generalov L. K.

Control systems

Sinyavskaya Y. A., Kornilov V. A.
Lebedev G. N., Vu X. D.

Instrument making

Fedorov A. V.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

. Artemyev V. J., Vorontsov V. L.

Material authority

Bityukov Y. I., Deniskin Y. I., Miroshnichenko P. V.

Economics and management

Sobolev L. B.
Prokhorova E. .., Lovchinskaya M. .., Kurilenko A. ..
Ruzakov M. A., Kachenovskaya S. G., Shashkov A. N.
Lyubimtseva S. V., Nagapetyan P. I.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход