2011, no. 47

Mathematics. Physics. Mechanics

Gladkov S. O., Bogdanova S. B.

Aviation technics and technology

Zagordan A. A.
Kuprikov M. Y., Komissarov A. A.
Strelets M. Y., Popik V. N., Prusakov A. I., Basmanova A. O., Komissarov A. A.
Karimov A. H.
Karimov A. H.
Karimov A. H.
Bodrishev A. V., Kuprikov M. Y.
Sithu L. .., Htun N. N., Markin L. V.

Space technics and technology

Darnopykh V. V.
Pegachkova E. A.
Kislykh V. V., Kudimov N. F., Panasenko A. V., Tretiyakova O. N.

Control systems

Zaitsev A. V., Kanushkin S. V., Nikishov A. N., Semenov. A. V.

Navigation systems

Kuznetsov I. M., Pron'kin A. N., Veremeenko K. K.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Korshikov S. B., Terentiev M. N., Musolov M. N.
Kozachenko D. A., Grigoriev E. V., Bodryshev V. V.

Material authority

Belashova I. S., Shashkov A. O.

Economics

Bespalova V. E.
Lyubimtseva S. V.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход