2007, no. 28

Computer technologies in education

Rybin V. V.

Aviation technics and technology

Kicheev V. E.
Smirnov V. U.
Smirnov V. U.
Kuchumov D. V., Safronov V. S., Turkin I. K.

Physics

Kotelnikov M. V., Garanin S. B.

Control and Navigation systems

Bolshov O. A.

Radio engineering. Electronics

Ageev I. M., Shishkin G. G., Eskin S. M.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход