2006, no. 25

Methods and tutorials

Galetskaya I. M., Remennikova I. A., Figon E. B.
Kochneva L. V.

Space technics and technology

Konioukhov G. V., Koroteev A. A.
Konioukhov G. V., Koroteev A. A.
Konioukhov G. V., Koroteev A. A.

Economics and management

Mkrtchyan G. A., Dobryashkina E. N., Cherner N. V.
Myakochin A. S.

Physics

Asriyants G. S., Kravchun S. N., Tretiyakova O. N.
Vinogradov V. S., Tretiyakova O. N., Cheredov V. V.

Computing. Information technology

Brekhov O. M., Korneenkova A. V.
Firsov G. V.

Information systems

Lomtev S. A.

Radio engineering. Electronics

Ageev I. M., Shishkin G. G., Eskin S. M.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход