2005, no. 20

Aviation technics and technology

Zakharov M. A.
Yoo S. C., Popov Y. I.

Physics

Khrapko R. I.
Khrapko R. I.
Khrapko R. I.
Khrapko R. I.

Mechanics

Astrakhantseva E. V., Gidaspov V. Y., Reviznikov D. L.

Computing. Information technology

Buryakov A. A.

Control and Navigation systems

Sernov V. G.

Other section

Tazetdinov R. G., Fetisov G. P., Khotina G. K., Krys M. A.
Tazetdinov R. G., Fetisov G. P., Khotina G. K., Krys M. A.
Pichulin V. S., Mishra D.
Pichulin V. S., Mishra D.
Pichulin V. S., Mishra D.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход