2014, no. 72

Methods and tutorials

Alekhina O. A., Ukolova L. E.
Iskandarova O. Y.
Kuznetsov A. N.
Chuksina O. V., Janovskaya G. S.

Mathematics. Physics. Mechanics

Kibzun A. I., Khromova O. M.
Kan Y. S., Travin A. A.
Barkin M. Y.
Bezglasnyi S. P., Batina E. S., Piyakina E. E.
Alexandrov V. V., Sidorenko G. U.

Aviation technologies

Endogur A. I., Kravtsov V. A., Soloshenko V. N.
Burago N. G.
Nyi N. H., Markin L. V., Sosedko A. A.
Lebedev G. N., Vu X. H., Vu X. D.

Space technologies

Konstantinov M. S., Nguyen D. N.
Nikitin P. V., Pavlyuk E. A.

Aerospace propulsion engineering

Zuyev Y. V., Lepeshinskii I. A., Nikitin P. V.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Bityukov Y. I.

Control and navigation systems

Busurin V. I., Naing T. L., Berdjugin N. A., Akhlamov P. S.

Electrotechnology. Electromechanics

Rebrov S. G., Yanchur S. V., Mansurov V. S., Moskovkin S. A.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Zakovryashin A. I.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Dobryakov V. A., Engalichev A. N., Nazarov A. V.
Dobryakov V. A., Engalichev A. N., Nazarov A. V.

Material authority

Getmanov A. G., Mamonov S. V., Martirosov M. I., Rabinsky L. N.
Formalev V. F., Kuznetsova E. L., Selin I. A.

Economics and management

Ageyeva N. G.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход