2014, no. 73

Methods and tutorials

Korotaeva I. E.
Korotaeva I. E.

Mathematics. Physics. Mechanics

Panovskiy V. N.
Orlovskaya N. M.
Egorov A. V., Azarov A. V.

Aviation technologies

Aleksushin S. V.
Smirnova S. I., Pakhov V. V., Stepanov R. P., Zherekhov V. V., Barakos G. -.
Donukov I. A., Maslov Y. V., Mishchenko V. Y., Triadskiy N. N.
Kuznetsov I. P., Parshin A. A., Khaletsky L. V., Shitov V. Y.

Space technologies

Glebov I. V., Kurmazenko E. A., Romanov S. Y., Zheleznyakov A. S.
Khusnetdinov I. R.
Okishev Y. A.

Aerospace propulsion engineering

Bogacheova D. Y., Borovik I. N.
Korshun V. E., Markianov A. V., Rusakov A. V., Sizov A. A., Tverdokhlebova E. M., Homin T. M.
Balashov V. V., Mogulkin A. I., Khartov S. A., Shlygin A. V.
Beliayev E. N., Gnesin E. M.
Khairulin V. T., Bagin S. V., Shvyrev A. A., Tikhonov A. S., Gaskarov A. V., Samokhvalov N. Y.
Muller A., Smirnova M. E., Feili D., Khartov S. A., Holste K., Schippers S. -.
D'yakonov G. A., Lyubinskaya N. V., Semenikhin S. A., Khrustaliov M. M.
Krundaeva A. N., Shmotin Y. N.

Control and navigation systems

Vinogradov S. S.

Electrotechnology. Electromechanics

Duong D. H.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Brekhov O. M., Than H. M.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Zinin D. E., Melnikov G. A., Miloserdov A. S.
Denisenko D. V.
Skakun I. O.
Gorbunova A. A.

Economics and management

Mokrousova E. I.
Galkevich I. A.
Sultanov F. F.
Novikov A. N.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход