2014, no. 75

Methods and tutorials

Kachalin A. M., Zadorozhnaja O. N.

Mathematics. Physics. Mechanics

Zareckiy M. V., Sidorenko A. S.
Do X. D.
Lurie S. A., Dudchenko A. A., Nguen D. K.
Krupenin A. M., Martirosov M. I.
Blinkov Y. A., Kovaleva I. A., Kuznetsova E. L., Mogilevich L. I.

Aviation technologies

Shutov P. V., Efanov V. V.
Kernozhitsky V. A., Kolychev A. V., Makarenko A. V.

Space technologies

Sokolov N. L.
Ivanyukhin A. V.

Aircraft Engineering

Kozhevnikov V. V., Smirnov A. A., Smirnov P. E., Cherny I. A.

Control and navigation systems

Busurin V. I., Korobkov V. V., Naing T. L.

Electrotechnology. Electromechanics

Kirillov V. Y., Klykov A. V., Zhegov N. A., Nguyen V. H., Tomilin M. M.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Abdulkhakov A. R.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Duong D. H., Chaika Y. V.
Starovoitov E. I., Savchuk D. V.

Material authority

Bojprav O. V., Borbotko T. V., Lynkov L. M.

Economics and management

Nemoudryi K. V.
Zamkovoi A. A.
Malykhina M. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход