Methods for estimating the rotary derivatives of forces and moments acting on the aircraft model

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles


Аuthors

Golovkin M. A.1*, Efremov A. A.1*, Makhnev M. S.2**

1. Central Aerohydrodynamic Institute named after N.E. Zhukovsky, TsAGI, 1, Zhukovsky str., Zhukovsky, Moscow Region, 140180, Russia
2. Company «CADFEM CIS», 46, str. Suzdalskaya, office 203, Moscow, 111672, Russia

*e-mail: spintest@tsagi.ru
**e-mail: kleonorm@gmail.com

Abstract



Keywords:

aerodynamic forces and moments, angular velocity components, rotary derivatives

References

 1. Mikeladze V.G. Aviatsiya obshchego naznacheniya. Rekomendatsii dlya konstruktorov (General Aviation. Guidance for Designers), Moscow, Izd-vo TsAGI, 1996, 299 p.

 2. Dolzhenko N.N. Trudy TsAGI, 1968, no. 8820, pp. 1-12.

 3. Belotserkovskii S.M., Skripach B.K., Tabachnikov V.G. Krylo v nestatsionarnom potoke gaza (The Wing in the Unsteady Gas Flow), Moscow, Nauka, 1971, 768 p.

 4. Zakharov M.A. Trudy MAI, 2004, no. 15, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=34236

 5. Golovkin M.A. Trudy MAI, 2012, no. 55, available at: http://trudymai.ru/eng/published.php?ID=30020

 6. Zhuk A.N., Kolin’ko K.A., Khrabrov A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 2005, vol. XXXVI, no. 1 – 2, pp. 9 – 16.

 7. Vinogradov Yu.A., Zhuk A.N., Kolin’ko K.A., Miatov O.L., Khrabrov A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 2003, vol. XXXIV, no. 1 – 2, pp. 89 – 96.

 8. Vinogradov Yu.A., Zhuk A.N., Kolin’ko K.A., Miatov O.L., Khrabrov A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 2003, vol. XXXIV, no. 3 – 4. pp. 84 – 90.

 9. Khrabrov A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 2007, vol. XXXVIII, no. 3 – 4. pp. 128 – 134.

 10. Golovatyuk G.I., Teteryukov Ya.I. Uchenye zapiski TsAGI, 1971, vol. II, no. 5, pp. 112 – 115.

 11. Golovatyuk G.I., Teteryukov Ya.I. Uchenye zapiski TsAGI, 1973, vol. IV, no. 1, pp. 93 – 107.

 12. Golovkin M.A., Gorban’ V.P., Simuseva E.V., Stratonovich A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 1987, vol. XVIII, no. 3. pp. 1 – 12.

 13. Zakharov S.B., Zubtsov A.V. Uchenye zapiski TsAGI, 1988, vol. XIX, no. 1, pp. 8 – 12.

 14. Goman M.G., Zadorozhnii A.I., Khrabrov A.N. Uchenye zapiski TsAGI, 1988, vol. XIX, no. 1, pp. 1 – 7.

 15. Dolzhenko N.N. Uchenye zapiski TsAGI, 1987, vol. XVIII, no. 1, pp. 1 – 8.

 16. Krasnov N.F. Aerodinamika v voprosakh i zadachakh (Aerodynamics in questions and problems), Moscow, Vysshaya shkola, 1985, 759 p.

 17. Petrov K.P. Aerodinamika tel prosteishikh form (Aerodynamics of bodies of the simplest forms), Moscow, Faktorial, 1998, 432 p.

 18. Devnin S.I. Aerogidrodinamicheskii raschet plokhoobtekaemykh sudovykh konstruktsii (Aerohydrodynamic calculation of poorly streamlined ship structures) L.: Sudostroenie, 1967, 225 p.

 19. Wiland E. Unsteady Aerodynamics of Stationary Elliptic Cylinders in Subcritical Flow, The University of Strathclyde, 1965, 72 р.

 20. Hoerner S.F., Borst H.V. Fluid-Dynamic Lift, Hoerner Fluid Dynamics, Vancouver, WA 98665, 1975, 507 р.

 21. Makhnev M.S., Pavlenko O.V. Materialy XVII mezhdunarodnoi shkoly-seminara “Modeli i metody aerodinamiki”, Evpatoriya, 4–11 iyunya 2017, 112 p.


Download

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход