Content

Mechanics

Popov I. P.
Dobryshkin A. Y., Sysoev O. E., Sysoev E. O.
Averyanov I. O.
Nakhatakyan F. G.

Radio engineering and communication

Khmarov I. М., Egozhukov R. A., Markushin G. N., Koshelev A. V., Kanivets V. Y., Kondrashov N. G.
Baskakov A. E., Volkov A. S.
Chistyakov V. A.
Ivanov S. A.

Informatics, computation engineering and management

Kasmerchuk P. V., Vernigora L. V.
Tugolukov V. A.
Bagretsov S. A., Chernaya T. E., Karpenko K. A., Tarasov A. G.
Nevolin A. O.
Spevakov A. G., Kaluckiy I. V.
Borzov D. B., Basov R. G., Titov V. S., Sokolova Y. V.
Chigrinets E. G., Rodriges S. B., Chotchayeva S. K., Sorokin A. V.
Malshakov G. V.
Zakota A. A., Efanov V. V., Gunkina A. S.
Anan’ev A. V., Rybalko A. G., Ivannikov K. S., Klevcov R. P.
Maskaykin V. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2021 by MAI

Вход