Content

Mechanics

Popov I. P.
Antufiev B. A., Sukmanov I. V.
Shishkin S. V., Boikov A. A.

Machine-building Engineering and Machine Science

Gorodnov A. O., Laptev I. V.

Radio engineering and communication

Bykov A. P., Piganov M. N.
Bydanov E. V.
Volkov A. S., Solodkov A. V., Tsymlyakov D. V.
Podstrigaev A. S.
Barkova M. E.

Informatics, computation engineering and management

Balaban I. G., Balaban A. L.
Nikulin V. S., Storozhev S. A., Abdullin D. M., Khizhnyakov Y. N.
Diukov V. A.
Trusfus M. V., Abdullin I. N.
Zaitceva I. S.
Wai Y. S.
Myo Z. A.
Chigrinets E. G., Rodriges S. B., Zabolotny D. I., Chotchayeva S. K.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход