2012, no. 58

Methods and tutorials

Daynov M. I., Metechko L. B.

Mathematics. Physics. Mechanics

Nguyen N. M.

Aviation technics and technology

Verbickij A. B.
Sharov V. D.
Makhrov A. S., Pirogov S. Y.
Korneev M. F., Maksimov A. N., Maximov N. А.
Voronin A. Y., Dubov Y. B., Zhelonkin M. V., Zhivov Y. G., Poedinok A. M.
Zareckiy M. V., Sidorenko A. S.

Space technics and technology

Fadeev A. S.
Arseniev V. N., Fadeev A. S., Kazakov R. R.
Borodin V. V.
Nadiradze A. B., Rakhmatullin R. R.
Borodin V. V., Petrakov A. M.
Afanasiev V. V., Chudetsky G. M.

Aerospace propulsion engineering

Mosolov S. V., Sidlerov D. A., Ponomarev A. A., Smirnov Y. L.
Gol'berg F. D., Gurevich O. S., Petukhov A. A.
Kuz'michev V. S., Kulagin V. V., Krupenich I. N., Tkachenko A. Y., Rybakov V. N.
Rybkin P. N.

Electrotechnology. Electromechanics

Bocharov V. V., Postnikov V. A., Reznikov S. B., Kharchenko I. A.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Svetushkov N. N.
Makhorin A. O., Musolov M. N., Churkin D. N.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Savchenko D. I.
Galashin M. E., Lisovskaya T. V., Dadashev M. S., Melnikov M. J., Bugayskaya A. K.

Material authority

Alifanov O. M., Kolesnikov V. A.

Economics

Manturov D. V.
Kochkarov R. A.
Linkevichius A. P., Stupin D. D., Kochkarov A. A.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход