2005, no. 18

Methods and tutorials

Mkrtchyan G. A., Vecherinina E. A., Cheprakova L. A.
Galetskaya I. M., Remennikova I. A.
Galetskaya I. M., Remennikova I. A.

Computer technologies in education

Letova T. А., Kondakov V. K., Bogomolov M. N.

Mathematics

Prudnikov V. A.

Physics

Khrapko R. I.

Mechanics

Ivannikov S. V., Rodionov G. L., Sidorenko A. S.

Technical cybernetics

Rybackov K. A.

Information systems

Belyaev D. V.
Zavjalov P. A.
Glebov O. I.

Automated drives and their elements

Popov B. N., Fam T. T.

Radio engineering. Electronics

Barannikov L. N., Tkachev A. B., Khromtsev A. V.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2023 by MAI

Вход