2013, no. 71

Methods and tutorials

Polaynskov Y. V., Sannikov I. A., Leontiev V. L., Shabalkin D. Y., Yevseev A. N.
Polaynskov Y. V., Chernyshev Y. A.

Mathematics. Physics. Mechanics

Gorunov A. V., Molodoznikova R. N., Prokofev A. I.
Gorunov A. V., Molodoznikova R. N., Prokofev A. I.
Kuznetsova E. L., Tarlakovsky D. V., Fedotenkov G. V., Medvedskiy A. L.

Aviation technologies

Vyshkov Y. D.
Zagidulin A. R., Podruzhin E. G.

Aerospace propulsion engineering

Nikhamkin M. S., Voronov L. V., Lubchic O. L.
Fedoseev S. Y., Timushev S. F., Kuznetsov A. V., Panaiotti S. S.
Popov G. M., Kolmakova D. A., Krivcov A. V.
Zagornyan S. S., Kozlov A. A.
Abgarian V. K., Akhmetzhanov R. V., Loeb H. W., Obukhov V. A., Cherkasova M. V.
Ardatov K. V., Nesterenko V. G., Ravikovich Y. A.
Beliayev E. N., Nassimento L. B., Kolomentsev A. I.

Theoretical engineering. Mechanical engineering

Bolkhovitin M. S., Ionov A. V.

Space technologies

Avdeev A. V., Bashkin A. S., Katorgin B. I., Parfeniev M. V., Semenov S. N.
Gusev E. V., Paleshkin A. V., Pichuzhkin P. V., Rodchenko V. V.
Alifanov O. M., Ivankov A. A., Netelev A. V., Finchenko V. S.
Кomarov I. S.
Lamzin V. A., Lamzin V. V.
Konstantinov M. S., Min T.
Vytrishk F. M., Gultyaev N. N.

Electrotechnology. Electromechanics

Kirillov V. Y., Klykov A. V., Nguyen V. H.
Reznikov S. B., Bocharov V. V., Ermilov Y. V., Lavrinovich A. V., Kharchenko I. A.
Reznikov S. B., Bocharov V. V., Kornilov A. B.

Technical cybernetics. Information technology. Computer facilities

Brodsky A. V.
Padalko S. N.
Stolyarchuk V. A.
Barabin G. V., Gusev E. V.

Control and navigation systems

Tiuvin A. V.
Bobronnikov V. Т., Kadochnikova A. P.

Radio engineering. Electronics. Telecommunication systems

Avakyan A. A., Kurganov A. V.
Mayorov D. A., Perehozhev V. A., Shemyakov A. O.
Avakyan A. A.
Il'in V. N., Lepehin A. V.
Martirosov V. E., Alekseev G. A.
Lurie S. A., Solyaev Y. O., Nguyen D. K., Medvedskiy A. L., Rabinsky L. N.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2023 by MAI

Вход