2015, no. 82

Mechanics

Theoretical mechanics

Bezglasnyi S. P., Krasnov M. V., Mukhametzyanova A. A.

Deformable body mechanics

Okonechnikov A. S., Tarlakovsky D. V., Fedotenkov G. V.
Belostochny G. N., Myltcina O. A.

Fluid, gas and plasma mechanics

Kravchuk M. O., Kudimov N. F., Safronov A. V.
Shitov S. V.
Platonov I. M.

Dynamics, strength of machines, instruments and equipment

Fedorov M. Y., Kraus E. I., Shabalin I. I.
Dmitriev V. G., Egorova O. V., Rabinsky L. N., Roffe A. I.
Nushtaev D. V., Zhavoronok S. I., Klyshnikov K. Y., Ovcharenko E. A.
Lokteva N. A., Serdyuk D. O., Tarlakovsky D. V.

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aeronautical engineering

Ignatkin Y. M., Makeev P. V., Shomov A. I.

Aerodynamics

Golovnev A. V., Kotov I. A., Tarasov A. L.
Vershkov V. A., Voronich I. V., Vyshinsky V. V.

Rocket and space engineering

Kraynov A. M., Vorontsov V. A.

Aircraft engines and power generators

Klimenko D. V., Timushev S. F., Korchinskiy V. V.
Kuzenov V. V., Ryzhkov S. V., Frolko P. A., Shumaev V. V.
Samokhin V. F., Moshkov P. A.
Baturin O. V., Popov G. M., Gorachkin E. S., Smirnova Y. D.
Timushev S. F., Klimenko D. V., Firsov V. P., Antyukhov I. V.
Ezhov A. D.
Vnuchkov D. A., Zvegintsev V. I., Ivanov I. V., Nalivaychenko D. G., Starov A. V.

Innovation technologies in aerospace activities

Syrin S. A., Tereshchenko T. S., Shemyakov A. O.
Kogan I. L.

Instrument making, metrology, information and measuring equipment and systems

Instrument making

Lisutenko A. S., Mirsaitov S. F., Titov A. A.

Radio-measuring devices

Velichko A. P., Manzuk K. I., Reznik K. N.

Image processing

Shigaev A. K., Luchkin R. S., Mashkin M. N., Tyurin V. S.

Information and measuring and control systems

Tran Q. D.

Radio engineering and communication

Radio engineering

Efimov E. N., Shevgunov T. Y.
Ivanutkin A. G., Kaz'min A. I.

Antennas

Zykov L. S.

Radiolocation and radio navigation

Kishko D. V.
Kishko D. V.
Valaitite A. A., Nikitin D. P.
Perov A. I., Dneprov V. V.

Informatics, computation engineering and management

System analysis, control and data processing

Vorontsov V. A., Fedorov E. A.

Control automation of technological processes

Anamova R. R.

Mathematical support and software

Pankratov A. V., Yakimov V. L., Makovskij V. N.

Mathematica modeling, numerical technique and program complexes

Ginzburg I. B., Padalko S. N.

CAD systems

Kyi M. H.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход