2015, no. 83

Mechanics

Fluid, gas and plasma mechanics

Kudrov M. A., Zudov K. A., Yudin M. A., Kharchilava Y. E.
Kuzenov V. V., Ryzhkov S. V., Gavrilova A. Y., Skorokhod E. P.
Gidaspov V. Y.
Zaikovskii V. N.

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aeronautical engineering

Lebedev G. N., Roumakina A. V.
Spiridonov I. B.
Ogoltsov I. I., Rozhnin N. B., Sheval V. V.

Aerodynamics

Tarasenko O. S., Bodryshev V. V., Abashev V. M.

Rocket and space engineering

Yaskevich A. V.

Aircraft engines and power generators

Galayko N. M., Severina N. S.
Timushev S. F., Fedoseev S. Y.
Okorokova N. S., Prokof'ev M. V., Pushkin K. V., Sevruk S. D., Suvorova E. V., Farmakovskaya A. A.

Instrument making, metrology, information and measuring equipment and systems

Instruments and control methods of environment, substances, materials and products

Kaz'min A. I., Manin V. A., Fedyunin P. A., Ivanutkin A. G.

Information and measuring and control systems

Volokitin D. A., Knyazeva V. V., Rumyantsev D. S.
Klenov E. A., Kukhtichev A. A., Skorodumov S. V.

Radio engineering and communication

Radio engineering

Surovtsev R. S., Gazizov T. R.
Dembitsky N. L., Lutsenko A. V., Pham V. A.
Kuznetsov A. S., Kuznetsov S. N., Postnikova V. N.
Serkin F. B., Vazhenin N. A., Veytsel V. V.
Koteshkov M. A., Dobrov V. P., Klochkov V. V.

Antennas and SHF-devices

Petrov I. A.

Systems, networks and telecommunication devices

Strobel O.

Telecommunication technologies

Yakimov V. L., Pankratov A. V.
Osipov N. A., Shavin A. S., Tarasov A. G.

Radiolocation

Sychev M. I., Fesenko S. V.
Bulygin M. L., Vnotchenko S. L.
Leshko N. A., Ashurkov I. S.

Radio navigation

Yudin V. N., Kamnev E. A.

Informatics, computation engineering and management

System analysis, control and data processing

Ibragimov D. N.
Pegachkova E. A., Kondarattsev V. L.
Pomazueva E. A.

Control automation of technological processes

Glebov I. V., Kotenko V. D.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход