2016, no. 89

Mechanics

Theoretical mechanics

Skorobogatykh I. V.
Bardin B. S., Chekina E. A.

Deformable body mechanics

Yershova A. Y., Martirosov M. I.

Fluid, gas and plasma mechanics

Nikitin P. V., Tushavina O. V.

Dynamics, strength of machines, instruments and equipment

Shakirtov M. M.

Aeronautical and Space-Rocket Engineering

Aerodynamics and heat-exchange processes in flying vehicles

Popov S. A., Gondarenko Y. A.

Design, construction and manufacturing of flying vehicles

Arutyunov A. G., Dydyshko D. V., Kuznetsov K. V.
Platonov I. M., Bykov L. V.
Vershkov V. A., Kritsky B. S., Makhnev M. S., Mirgazov R. M., Trebunskikh T. V.

Thermal engines, electric propulsion and power plants for flying vehicles

Avdeev A. V., Metel'nikov A. A.

Dynamics, ballistics, movement control of flying vehicles

Matyushin M. M., Lutsenko Y. S., Gershman K. E.
Barkova M. E.
Vereshchikov D. V., Kuznetsov A. D.
Evdokimenkov V. N., Kim R. V., Yakimenko V. A.

Instrument making, metrology, information and measuring equipment and systems

Navigation instruments

Vavilova N. B., Parusnikov N. A., Subkhankulova G. A.
Tarygin I. E., Kozlov A. V.
Matasov A. I., Tikhomirov V. V.

Instruments and control methods of environment, substances, materials and products

Rybin Y. M., Ageev I. M., Bubnova M. D., Shishkin G. G.
Stepanova M. A.

Information and measuring and control systems

Kokuev A. A., Makarov K. V., Timoshenko A. V.

Radio engineering and communication

Radio engineering, including TV systems and devices

Gazizov R. R., Zabolotsky A. M., Belousov A. O., Gazizov T. T.

Systems, networks and telecommunication devices

Klebanova I. V.

Radiolocation and radio navigation

Matveev A. M., Novikov S. V.
Agapov O. A.
Kalashnikov V. B.
Borodavkin L. V., Bondarenko A. P.

Informatics, computation engineering and management

System analysis, control and data processing

Nemychenkov G. I.
Zakovryashin A. I., Koshelkova L. V.

Computing and control systems elements and units

Busurin V. I., Korobkov V. V., Kazaryan A. V., Naing T. L.

Computing machinery, complexes and computer networks

Brekhov O. M., Balyan A. V.
Belkin V. D.

Mathematica modeling, numerical technique and program complexes

Volkov V. A., Kudryavtseva I. A.
Morozov A. Y., Reviznikov D. L.
Kondrashin M. A., Arsenov O. Y., Kozlov I. V.

mai.ru — informational site MAI

Copyright © 2000-2024 by MAI

Вход